Türkiye Cumhuriyeti

Kuala Lumpur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (yoikk) , 12.05.2009

Ekonomideki özel sektör payının artırılmasını teminen Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemelerin rasyonel hale getirilmesi ve işletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslarararası yatırımcıların karşılaştıkları idari engellere çözüm üretilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce dillerinde bir web portalı (http:www.yoikk.gov.tr) oluşturulmuştur.