Türkiye Cumhuriyeti

Kuala Lumpur Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Olağanüstü Hal Kararı Hakkında Bilgi , 22.07.2016

Fethullah Gülen Terörist Organizasyonu (FETÖ) ile bağlantılı bir grup tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsü, bu ihanetin yalnızca ordu içerisinde değil, çok sayıda kamu kurumunda da örtülü ve tehlikeli ağları bulunduğunu göstermiştir.

Ciddi ve çok boyutlu güvenlik tehditleri karşısında, Hükümetimiz, Anayasa çerçevesinde 21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmiştir.

Olağanüstü hal, uluslararası hukukta yeri olan ve kısa süre önce Fransa tarafından da uygulamaya konan,  güvenlik ile kamu düzenine karşı yakın bir tehdit bulunduğunda birçok ülke tarafından alınan bir tedbirdir.

Olağanüstü hal Türk vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacaktır. Devletin demokratik yapısı korunacak ve hukukun üstünlüğü ilkesi devam ettirilecektir.

Günlük yaşam ve ekonomik faaliyetler olağan şekilde devam edecektir. Uygulanacak tedbirler yabancı ziyaretçilerin seyahat ve tatil planlarını etkilemeyecektir. Bu tedbirler uluslararası turizm faaliyetleri ve hava trafiğine bir engel teşkil etmemektedir. Turistler tatillerini tüm destinasyonlarda güvenlik içerisinde geçirebileceklerdir.